Hanke päättyy 03/2018.

TYÖN ILOA -KAMPANJA:

Yli 100 työn iloa edistävää tekoa saavutettiin!
Lämmin kiitos kaikille teille, jotka laitoitte
työn ilon kapulan kiertoon!

Tervetuloa tutustumaan
ESR-hankkeeseen:
Työn ilolla
tuottavuutta ja kilpailukykyä
!

Euroopan sosiaalirahaston Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -kehittämishankkeen (2016-2017) tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja sitoutumista, koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita, jotka hyödyntävät myös verkkoa ja digitaalisuutta. Yrityksille tarjotaan kehittäjien tukea näiden rakenteiden luomiseen.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja osatoteuttajina ovat Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.