Hanke päättyi 03/2018.

Lämmin kiitos teille kaikille,
jotka osallistuitte hankkeeseemme
ja laitoitte työn ilon kapulan kiertoon!

http://www.wgh.fi/tyon-ilon-tuottavuuden-ja-hyvinv...

Tervetuloa tutustumaan
ESR-hankkeeseen:
Työn ilolla
tuottavuutta ja kilpailukykyä
!

Euroopan sosiaalirahaston Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -kehittämishankkeessa (2016-03/2018) tuettiin ja edistettiin siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.

Hankkeella haettiin ratkaisuja siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja sitoutumista, koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita, jotka hyödyntävät myös verkkoa ja digitaalisuutta. Yrityksille tarjottiin kehittäjien tukea näiden rakenteiden luomiseen.

Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja osatoteuttajina olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.