Kyllä kannatti kohdata!

Tiistai 2.5.2017 klo 11:45 - Kati Tikkamäki

Huhtikuussa iloittiin porukalla! Kohtasimme hankkeen toisen valtakunnallisen pajan (Kohtaamisia II) merkeissä 26.4. Tampere-talossa. Teemoina olivat työn ilo, tuottavuus ja kilpailukyky sekä työhyvinvointi. Paikalle saapui nelisenkymmentä aiheista kiinnostunutta. Virittäydyimme työn ilon ja kohtaamisen teemoihin Tampereen yliopiston näyttelijätyön laitoksen opiskelijoiden improvisaatioesityksen avulla. Tämän jälkeen kuulimme Ari Rämön pysäyttävän ja vaikuttavan kasvutarinan arvostavasta johtamisesta ja kohtaamisesta. Arvostamisella ja kohtaamisella turvataan työntekijöiden työhyvinvointi sekä yrityksen tuottavuus ja kilpailukykyisyys. Opimme myös muiden asiantuntijoiden haastattelupätkistä uusia mielenkiintosia näkökulmia. Osallistujat kiersivät hanketoimijoiden vetämiä työpisteitä ja pääsivät mm. testaamaan oman hyvinvointinsa tilaa, pohtimaan työmotivaatiota sekä harjoittelemaan dialogista vuorovaikutusta. Järjestimme myös arpajaiset joissa hankkeen ulkopuolisilla yrityksillä oli mahdollisuus voittaa mm. Työn ilon lähettilään käyti työpaikalla ja Dialogia työelämän virrassa -lautapelihetki työyhteisössä. Näissä arpajaisissa jokainen arpa voitti. Tilaisuuden päätteeksi osallistujat laativat huoneentaulun tuliaiseksi työpaikalleen, johon he tiivistivät pajassa oppimansa tärkeimmän asian. Saamamme palaute tilaisuudesta oli pelkästään positiivista, kyllä taas kannatti kohdata!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtakunnallinen paja, työn ilo, tuottavuus, kilpailukyky, ESR-hanke

Työn iloa ja tuottavuutta edistämässä!

Keskiviikko 11.5.2016 klo 11:02 - Kati Tikkamäki

ESR-rahoitteisessa työn ilon ja tuottavuuden hankkeessamme on tapahtunut ja tapahtuu: mukaan lähteneissä yrityksissä on käynnistetty kehittäminen kuulostelemalla yrittäjien ja työntekijöiden kehittämistarpeita, kartoittamalla mitä yrityksissä on viime aikoina ja tähän mennessä kehitetty sekä miten tämän hankkeen puitteissa tehtävä kehittäminen saadaan parhaiten linkitettyä jo tehtyyn kehittämiseen. Lisäksi yrityksissä on parhaillaan vastattavana kysely, jolla kartoitetaan käsityksiä ja kokemuksia työn iloon ja tuottavuuteen vaikuttavista tekijöistä kuten mm. vuorovaikutuksesta, tiedon kulusta ja yhteistyön sujuvuudesta, perustehtävästä ja vaikutusmahdollisuuksista, johtamisesta sekä oppimis- ja kehittymismahdollisuuksista. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kehittämistyössä.  

Toimivat ja monipuoliset kehittämisrakenteet luovat pohjan työn ilolle ja tuottavuudelle sekä yritysten uudistumiselle. Uudistumista tapahtuu kun opitaan uutta, hyödynnetään voimavarana luovuutta sekä kehitetään toimintatapoja ja rakenteita tarpeen mukaan. Tila ja aika uudistumiselle turvataan integroimalla uuden oppiminen ja kehittäminen osaksi arkista toimintaa.

1 kommentti . Avainsanat: työn ilo, tuottavuus, uudistuminen, ESR-hanke