Osallistujat

Hanke on valtakunnallinen ja toteutetaan kolmella eri maantieteellisellä alueella - Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Hankkeessa vastataan sekä yrityskohtaisiin että yleisempiin kohdejoukkoa ja niiden toimialoja koskeviin kehittämishaasteisiin ja -tarpeisiin.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot saavat oman toimintansa kehittämiseen asiantuntija-apua konsortion eri alojen asiantuntijoilta.
Hankkeeseen jo mukaan lähteitä yrityksiä ja yhdistyksiä ovat:

PIRKANMAALTA:

 • Huoltokeskus Ysiauto
 • Sopimusvuori ry
 • Tampereen Ensi- ja turvakoti ry
 • Lectica/Hakalan Verhoomo Oy

ETELÄ-POHJANMAALTA:

 • Alavuden Karoliinakoti
 • Kauhajoen Vanhaintuki ry
 • Kivipuro ry

POHJOIS-SAVOSTA:

 • Kunto Kuopio Oy
 • Reagena Oy
 • VA-Varuste Oy
 • Powerflute