Tietoa hankkeesta


Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja sitoutumista, koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita, jotka hyödyntävät myös verkkoa ja digitaalisuutta.Hanke on valtakunnallinen ja se toteutetaan kolmella maantieteellisellä alueella - Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Kehittäminen kohdentuu yrityskohtaisesti (opitaan yrityksessä), alueellisesti (opitaan toisilta) ja valtakunnallisesti (oppimisverkosto) työn, työ- ja palveluprosessien ja johtamisen kehittämiseen, työyhteisön ja tiimien toiminnan uudistamiseen ja yhdessä oppimiseen. Hanke on luonteeltaan yhteistoiminnallinen, dialoginen ja tutkimusavusteinen.

Kehittämishankkeessa sovelletaan ja ja edelleen kehitetään kokonaisvaltaista työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämismallia. Kehittämistapaan liittyy myös yhteistoiminnallisten, aktivoivien ja luovuutta hyödyntävien kehittämisrakenteiden ja työkalujen soveltaminen ja omaksuminen. Yhteistoiminnallinen ja osallistava kehittämisote lisäävät ja mahdollistavat työntekijöiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia yritysten kehittämistyöhön. Osallisuus jo itsessään lisää työhyvinvointia ja työmotivaatiota sekä edelleen sitoutumista yritykseen ja sen toiminnan kehittämiseen. Tällöin sekä työntekijä että työnantaja hyötyvät.

Hankkeen päätoteuttajana on Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.Tiivistä kehittämistyötä tehdään n.10 yrityksen kanssa Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näiden lisäksi hankkeen tilaisuuksiin kutsutaan laajasti myös muita aiheesta kiinnostuneita yrityksiä, tahoja ja toimijoita. Tervetuloa mukaan!